SHAMMY SHAKE BY MILKSHAKE LIQUIDS 60ML

SHAMMY SHAKE BY MILKSHAKE LIQUIDS 60ML

Regular price $34.99 $29.99 Sale

VG/PG: 70/30

Vanilla Bean Milkshake with a lick of mint.